marți, 17 iulie 2012

Nu aş ezita sã clasez ca demenţã nesimţirea certãreaţã, arţãgoasã, promptã, sfruntarea oţãrâtã, grosolãnia mereu pe fazã, vehemenţa stropşitã, aţintirea furioasã—rapiditatea oarbã, promptitudinea mecanicã, nedescumpãnitã, a vanitãţii puse în cauzã—arsenalul banal al vehemenţei insolente, cinice. Vehemenţa aprigã a ripostei îl caracterizeazã pe neandertalianul care nu se pierde.
Acest soi de demenţã certãreaţã, de ripostã promptã, nu e deloc rarã la bãrbaţi. Ea e reversul frustrãrii, şi al pornirii de a domina. E o racilã provenitã din conştiinţa ratãrii, din înveninarea neputincioasã a ratãrii.
Arţãgosul stropşit şi perfid e un frustrat. El mizeazã totul pe o imagine, pe care o ştie contrafãcutã, mãsluitã. Promptitudinea arţãgosului e mãsura derizoriului sãu nemãrturisit, de care e, în grade diferite, conştient. Minciuna masculinã, lãudãroşenia, istorisirile fabuloase, aparţin aceluiaşi set comportamental. Bãrbatul susceptibil e o caricaturã a masculinitãţii. Mã refer la acea susceptibilitate care e reversul pornirii de a insulta, de a împovãra cu prezenţa, de a fi o prezenţã cicãlitoare, stridentã, indiscretã şi împovãrãtoare, lipsitã de nonşalanţã şi de bonomie.

Şabloanele din reprezentarea curentã, tipologiile, joacã mai multe funcţii. Sunt false, însã asta serveşte interesul jocurilor ipocriziei.
Ipocrizia e interesatã, şi consimţitã. Interacţiunile sociale sunt jocurile ipocriziei, ale prefãcãtoriei. Satisfacţiile de diferite moduri sunt înţelese ca antidotul la veninul ipocriziei, care e consumat în cantitãţi nemãsurate.
Stratificarea psihicã, implicând gradele conştientizãrii, e cea care dã echivocul situaţiilor—de ex., iluziile vanitãţii, falsa competenţã, nepriceperea deghizatã ca avizare, neştiinţa care se crede îndreptãţitã sã estimeze, etc.. Astfel de echivocuri cotidiene provin din stratificarea psihicului, din conştientizãri incomplete, parţiale, etc.. Existã motivaţii ascunse, sau parţial şi avantajos ascunse, chiar fãptaşului.
Un om poate şti mai mult decât îşi declarã sieşi—sau decât recunoaşte chiar faţã de sine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu