joi, 8 martie 2018

Am văzut, la TV, The Last Kiss, cu Rachel Bilson în rolul flautistei (Kim), film excelent, realizat cu bunătate şi inteligenţă, absolut neconvenţional, de o originalitate inexplicabilă în termenii a ceea ce se face în mod obişnuit, magistral scris, enigmatic, ca atare ignorat de jurii, etc.. Revenirea protagonistului la logodnica lui, reîndrăgostirea, e atribuibilă incapacităţii lui de a primi fericirea.
Duminică, la Missa de seară, o lectură din Exod (Poruncile, cu versetul 20.9: … facies omnia opera tua), una din 1 Corinteni, cu o formulă cristologică succintă: Christum Dei virtutem et Dei sapientiam, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. Pericopa curăţirii Templului are două versete frapante: 'Iisus nu se încredea în ei …' (Ioan 2.24-25), ipse autem Iesus non credebat semet ipsum eis, 'nu li s-a încredinţat', 'nu s-a încrezut în ei', αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς. Nu a căutat să şi-i apropie.

Marţi, la Missă, o lectură din Daniel ('nici ardere de tot, nici jertfă, nici ofrandă …', neque holocaustum neque sacrificium neque oblatio neque incensum neque locus primitiarum coram te, Daniel 3.38; sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi ...), rugăciunea lui Azaria se încheie aşa: 'Ai milă de noi, potrivit cu minunile tale …', et erue nos in mirabilibus tuis ....

Azi, întâia zi caldă.
Am văzut, la TV, ceva din Wedding Crashers, cu un rol secundar, însă simpatic pentru Jane Seymour, intriga e o fantasmă de arivism, ca şi My Best Friend's Girl; Un surâs în plină vară, odă a colectivizării şi imn adus 'tovarăşului Cumsecade'; un interviu cu Nora Iuga (luni); un interviu cu Dimo, informaticianul expatriat; 'Gemenii', recitat de Ştefănescu în 1976; ceva din The Lighthorsemen, regizat de Wincer (cu patru ani înaintea comediei cu Rourke); Podul spionilor (cafeaua şi dejunul comandat), cu scene false (tratativele cu secretarul lui Ott).
În ultimul timp am citit Hobana, Crouzel, Emil Botta, Anchee Min, S. Popescu, nişte evocări ale lui Marx, Alex. Ştefănescu (un volum de studii).
Mi-am amintit de bucurii din copilărie şi adolescenţă, de la şapte la paisprezece ani ('85-'92).

vineri, 2 martie 2018

Am văzut-o pe Jessica Lange, tânără, în Country, 1984, o dramă ţărănească foarte onorabilă, sobră, nepretenţioasă, reconfortantă prin bunul simţ.
Duminică dimineaţa, la Missă, o lectură din Geneză, încercarea lui Avraam ('îngerul Domnului l-a strigat din ceruri', angelus Domini de caelo clamavit), apoi pericopa Schimbării la Faţă ('întrebându-se ce înseamnă «a învia din morţi»', quid esset cum a mortuis resurrexerit, συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι, Marcu 9.10, în Vulgată acesta e versetul al nouălea, verbul e conquirentes, 'cercetând împreună'); iar la predică, despre chipul lui Iisus.

Marţi seara, la Missă, o lectură din Isaia, 'învăţaţi să faceţi binele', discite benefacere (1.17), apoi una din Matei 23 (proscrierea apelativelor exagerate, a cinstirii excesive, a subordonării ostentative şi artificiale, a prisosului de titluri, a generozităţii în aservire: vos autem nolite vocari rabbi, ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί, πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν, μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, o recomandare a demnităţii, proscriere neconvenabilă de la care se face rabat), cu acest verset enigmatic, care exprimă nu doar un imperativ sau un ideal, o normă practică firească de luciditate şi de obiectivitate, ci o legitate: qui maior est vestrum erit minister vester (Matei 23.11).
'Voi toţi sunteţi fraţi', prin urmare egali: omnes autem vos fratres estis, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
Sunt şi avertismente împotriva clericalismului, a monopolismului spiritual.