duminică, 30 august 2015
Popoare (etichetate ca) practice, germanicii tind să fie atât lirici, cât şi smintiţi, extravaganţi, impretuoşi, nerezonabili în religie şi metafizică. Ei sunt nerezonabili când trec la religie, începând cu misticii renani, aceia englezi medievali, nominaliştii, etc.. (Gândindu-mă la fostul anglican, nu e nimic grecesc la el, sau bizantin, ci isteţimea engleză, şi perfidia, viclenia, manipularea; abia azi m-a frapat lipsa oricărui atribut grecesc sau bizantin, ca şi a oricărei competenţe teologice, dezinteresul adânc, superficialitatea isteaţă, uşurătatea.)

Joi seara, citit despre Metatron, arhanghelul din cabalistică.

Vremea când trebuia să fi învăţat dogmatică latină, ca pe o ştiinţă. Delăsarea.

Supa de tomate, azi.

Vin., 150 & 11 & 1,9 & 30 & 270 & 45,4 & mii, şi patru bonuri [ţigări & & cafele, pâine, suc & magazinajul & bilete & prânz, cafele & ].
Sb., 210 & 30 & 2,5 mii, şi două bonuri [ţigări, icetea & roşii & budincă, chiftele].
Dum., 50 & 320 & 100 & 150 & 14,9 mii, şi două bonuri [icetea & lingeria şi şosete, şase şi patru perechi, 240 + 80 & ziar & ţigări & deodor., romanul lui Popescu, pâine, suc, cafele].
Vin. dim., mai aveam 6,1 mil..

Dacă era evidentă, excelenţa lui nu trebuia argumentată (mai ales că s-a pornit nu de la ignorare, de la anonimat, ci de la dispreţ …); reputaţia actuală, pentru merite neevidente, nu e mai obiectiv întemeiată decât deriziunea de odinioară, ambele ţin de mimetismul criticii.
Cu toate acestea, chiar azi, Minnelli e incomparabil mai respectat. Nu e adevărat că i-ar fi egalat prestigiul.

De multă vreme, reevaluările cele mai temerare ale criticii sunt numai dirijism cultural, mantre ale castei, nu mai corespund unor mutaţii ale gustului public, sau se exercită cel mult ca dirijism, ca ipoteze.

Ca simplă scriere a unor experienţe (utilizând rescrierea, cizelarea, nuanţarea …), momente vrednice, aparte, rodul experienţei, experienţe adesea de ordin afectiv, prin urmare fără intenţia exegezei, a elucidării obiective, ci numai ca cizelare a unei trăiri de moment, a unei inspiraţii de natură afectivă (de ex., simbolismul astrologiei medievale şi renascentiste, sau experienţa citirii lui Beyle, peisajul).

Asher înseamnă şi o iniţiativă a pionieratului electronic, şi generaţia americană postbelică (cinci autori), şi povestirile risipite, şi baladele din Queensboro (despre burrito cu morcovi); când i-am întâlnit numele scris de Episcop, cu simpatia aferentă, am ajuns la o stimă mai sinceră.

Ortodoxul despre ‘Parcul …’ şi exeget.

Divergenţe: Tanner, etc.. Utopismul consensului, falsitatea.

Dos Passos & D., panegiricul & Tanner, pionieratul.

O definiţie dogmatică devine necesară abia la un moment dat, după ce a apărut eroarea. Funcţia magisteriului e de a corecta erorile, nu de a suplimenta certitudinile. În acest sens, definiţia dogmei e reversul ereziei deja enunţate. Rolul dogmei e de a proscrie erezia. Când se afirmă ceva care unora le pare contrar credinţei, e necesară corectarea ereziei, dacă aceasta există, şi definirea dogmei. Erezia pune în mişcare dogma. O dogmă e un răspuns, nu o iniţiativă. Aceasta e funcţia magisteriului. Erezia trebuie să preceadă dogma.
O dogmă discerne în mod neechivoc, de aceea e retroactivă. Din ideile teologice despre infailibilitatea papală, anterioare Vaticanului I, rămân valabile numai cele care corespund dogmei.
Dogma de la Nicea nu prelua ca atare orice idee despre dumnezeirea Lui Iisus, a fiecărui Părinte sau sfânt din vremurile anterioare, ci numai pe acelea care coincid cu ea; dacă nimeni, înaintea Sf. Atanasie, nu gândea întocmai ce el despre dumnezeirea Fiului, avem o carenţă, dar ipoteza e absurdă, Sf. Atanasie era însoţit şi precedat de susţinători ai dumnezeirii Fiului, cu toate că tradiţia preniceană e divizată, neunanimă. Dacă Vaticanul I nu e precedat de nicio tradiţie a infailibilităţii papale, în sensul precis definit la Sinod, atunci există o carenţă. Magisteriul are nevoie de tradiţia explicită, chiar dacă nu unanimă. Magisteriul nu prelungeşte tradiţia, ci selectează din ea. Dar e necesar să aibă ce selecta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu