marți, 18 septembrie 2012


Devenitã clacã anostã de prãpãstioşi, la cheremul panicilor imbecile de teleevanghelist, ortodoxia îşi trãdeazã vocaţia teologicã de proclamare a eshatologiei realizate, a eshatonului present; cantonatã în prestidigitaţiile penibile ale prezicãtorilor monastici, ortodoxia—româneascã, rusã, greceascã, sârbã, etc.—prosperã din vehicularea, descalificantã, de gogoriţe, optând pentru un apocaliptism bont, înceţoşat şi nãclãit, senil. Mai mult sau mai puţin încet, ortodoxia devine cartelul prezicãtorilor şi monumentul anacronic al credulitãţii neavenite—zelul senil, şi formulã generalã a unei atitudini senile, refractare, grosier—obtuze.
Ortodoxia sc. XXI a schimbat, în multe locuri, sensibilitatea eshatologicã, sapienţialitatea eshatologiei realizate şi dinamice, gustate deja în dinamica istoriei, în apocaliptism posomorât, panicã senilã, vigilenţã prãpãstioasã şi dârdâieli irelevante.
Sociologic, deplasarea aceasta de accent traduce scãderea nivelului cultural şi uman al mediului monastic, din care provin de obicei aceste trâmbiţe prãpãstioase. Vulgaritatea şi ipocrizia aferente nu—s mai onorabile ca ale teleevangheliştilor americani aşa de bagatelizaţi; apocaliptismul acesta rãsãritean îşi are, dealtfel, proorocii şi canonul lui de autoritãţi religioase, scriitorii religioşi predilecţi, tot ceea ce poate întãrâta panica, posomorârea, aferarea prãpãstioasã, gesticulaţia, oţãrârea, înverşunarea rizibilã dar virulentã.
Ortodoxia nu mai vesteşte, în multe locuri, eshatologia realizatã—ci Apocalipsul expresionist. Iar dacã stupiditatea descalificã aceste elucubraţii monahale, virulenţa şi pornirea le fac redutabile. Nu poate fi subestimatã influenţa pe care o au—sau le pot avea—asupra sufletelor, a cãror credulitate o speculeazã.

Unii prooroci laici, sau neofiţi ai neoapocaliptismului ortodox, hiliasm postmodern, milenarism rizibil, veleitar, aratã, însã, un zel al instalãrii tihnite în veac, care nu e de naturã sã ne linişteascã în privinţa sinceritãţii sau a … transparenţei lor. Nu aratã a heralzi înfricoşaţi ai Apocalipsei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu