marți, 18 septembrie 2012
Platon şi Kant sunt în genealogia intelectualã a trei filozofi—Schopenhauer, Weininger, Cohen; la Schopenhauer, al treilea termen sunt scripturile indiene (corespunzând medalionului eminescian schiţat, trasat de Maiorescu, genealogia idealismului pessimist)—la Weininger, al treilea termen e chiar Schopnhauer (mai existând şi Wagner şi Ibsen—ca şi la Shaw)—iar la Cohen, proorocii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu