marți, 27 mai 2014


Consensul lui Preda, Rebreanu, Sadoveanu. Neopăşunismul românesc porneşte de la ideea că ţărănimea nu mai există, ca geţii, Lemuria sau aztecii, o populaţie inexistentă azi, şi atunci la ce bun tapajul—mitizează coţcarii—şi sugerează că excepţia e clasa (clişeul 'ultimului supravieţuitor', fără a se lămuri de ce congenerii nu sunt la fel).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu