marți, 20 mai 2014


Comparaţia schiţată de Bloy are meritul de a observa atât că Dante era un vizionar, un mistic, înrudit literar cu autoarele menţionate (în chiar virtutea comparaţiei propuse), cât şi că acestea sunt cunoscute pentru nişte poeme, nişte reprezentări literare simbolice, de o natură accentuat literară, artistică (aşadar, o interpretare nenaturalistă a viziunilor). Direcţia a fost preluată şi de Borges în remarci ocazionale despre misticii spanioli. Caracterul literar, simbolic al literaturii apocaliptice e similar.
Bloy era pregătit să identifice caracterul literar al operelor mistice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu