sâmbătă, 5 aprilie 2014


Încredinţat fiind că prostituţia e mai respectabilă decât ipocrizia, cum şi este, fac un pas mai departe, pentru a spune şi că ura, aversiunea clocită, duşmănia spumegândă, sunt mai rele ca ipocrizia, sau ca ‘grija de multe’ şi condescendenţa farizeilor.
O profesie e prin firea ei mai respectabilă, şi mai de onoare, decât poate să devină un mediu profesional, o lume, lăsată în voia năzăririlor ei, a febrelor vanităţii.
Ipocrizia şi invidia sunt rele, dar încă mai rea e ura.
Veninul urii, freamătul duşmăniei, împietrirea necruţării, pornirea vindicativă le întrec pe toate în nocivitate. Ura e surditatea, şi îndârjirea, întărâtarea surdităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu