duminică, 14 iunie 2015

Vineri, 30 de volume: douãsprezece de Lãncrãnjan (‘Cordovanii’, ‘Suferinţa urmaşilor’, ‘Toamnã fierbinte’, ‘Umbra rãsculatului’, ‘Cuvânt despre Transilvania’, ‘Nevoia de adevãr’, ‘Cum mor ţãranii’, ‘Omul de sub munte’, ‘Eclipsã de soare ◊ Drumul câinelui’, ‘Vuietul’), şapte de Sorescu (‘La lilieci’, ‘Ecuatorul şi polii’, ‘Tuşiţi’, ‘Singur printre poeţi’, ‘Vãrul Shakespeare şi alte piese’, ‘Rãceala’, ‘Paracliserul’), trei de Theodor Constantin (‘Magdalena de la miezul nopţii’, ‘Muntele morţii’, ‘Doamna cu voaletã din Balt Orient Expres’), douã de I. Peltz (‘Moartea tinereţelor’, ‘«Actele vorbeşte»’), câte unul de Jean Bart (‘Scrieri’, I), D. Teleor (‘Sonete patriarhale ◊ Scene şi portrete’), Vlahuţã (‘Scrieri alese’, II), Fulga (‘Fascinaţia’), Paler (‘Umbra cuvintelor’), Elena Marinescu (‘Nod de drumuri’).


Referitor la utilizare, unele sunt plachete (nuvele, poezie, dramaturgie), culegeri (nuvele, eseuri, poezie, dramaturgie), sau literaturã de divertisment.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu