vineri, 23 septembrie 2016

           Supranaturalul nu înseamnă o orânduire ocultă. Faptul că universul empiric, planul fenomenal este guvernat sau orânduit de planul numinal nu înseamnă că este guvernat de universul ocult, prin cauzalitate magică; altminteri, ceea ce deosebeşte religia de filozofie e numai superstiţia, ipotezele delirante, răstălmăcirea cauzalităţii mundane. Raţiunea umană, însă, e simultan emergentă şi consubstanţială mundanului, realului empiric.

            Revelaţia, adevărul revelat se disting de raţionamentele formale; dar sunt tot cunoaştere.

            O revelaţie care nu e cunoaştere, care nu oferă nimic cognoscibil, ar fi complet ineficientă. Dacă nu e nimic cunoscut, nu e nici nimic revelat. Atunci, teologia e o cunoaştere sfântă nu pentru că scurtcircuitează înţelegerea (ceea ce ar descalifica-o prompt), ci pentru că are o altă metodă decât anumite reţete filozofice clasice; ceea ce îi pretinde Revelaţia raţiunii e nu să se nege, ci dimpotrivă, să se emancipeze de nişte prejudecăţi, formalisme, etc.. Metoda Revelaţiei e cunoaşterea profetică; metoda teologiei e interpretarea raţională a Revelaţiei (şi nu raţionalizarea infantilă). De ex., una din prejudecăţile paradigmei filozofice clasice e anistorismul, reducţionismul, prejudecata nu doar de a începe de la, ci şi de a rămâne la elemente generice, strict anistorice, modelarea logicii pe nişte tipare ale experienţei generice, anonime.  

            La ce ar putea servi o revelaţie care să nu fie cunoaştere? Cunoaşterea inimii poate să fie liberă de limitările raţionamentului, însă nu de raţiune. Închipuirea nu e cunoaştere obiectivă, iar revelaţia fără raţiune e numai închipuire.

            Rolul supranaturalului în mundan nu e unul magic, ocult, inteligibil în termenii superstiţiei. Numinalul nu îndreptăţeşte superstiţia, n-o motivează.

            Ce înseamnă că unele lucruri pot fi înţelese teologic, dar nu şi filozofic?

            Posibilitatea teologiei şi a Revelaţiei se întemeiază peun principiu de inteligibilitate şi de cunoaştere, pe un principiu intelectual. O revelaţie care ar scurtcircuita înţelegerea ar fi lipsită de sens.

            Teologia nu poate pretinde să cunoască, trişând.

            Atunci, ce poate fi cunoscut, conştientizat, înţeles parţial, fără a fi raţionat? Ce poate fi revelat? Pot fi revelate fapte şi adevăruri inteligibile ca enunţ, logice, fără a fi înţelese deplin şi în legăturile lor cauzale, etc.. Dar teologia şi Revelaţia, ca limbaj, fiind limbaj, trebuie să fie cunoaştere logică, înţelegere. ‘Faptul cunoscut’, neexplicat, însă nonempiric, presupune logică.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu