joi, 19 mai 2016


Perseverenţa lor e o formă de monotonie, de sărăcie spirituală, de fadoare. Cacialmaua. Reaua credinţă. Ale cui interese erau apărate (ale unicului nemedic).
Inechitatea.

‘Extremismul capitalist’, evreii, grâul, ştiinţa inexactă, baza omenirii, baza omului, ştiinţele exacte. Expatriaţii. Oligofrenul nu era un negaţionist, ci un hitlerist. Aversiunea se îndrepta împotriva ‘extremismului capitalist’ (care provoacă expatrierea chirurgilor). Licheaua nu nega Holocaustul, ci îl justifica, îl considera îndreptăţit (‘ardea evrei’). Faptul, acţiunea puterii primează asupra principiului, îl crează.
Erudiţii, paróhii. Mediocritatea. Sf. Juan & Sf. Francesco, neîncrederea, ingratitudinea.
Laşitatea ridicării din umeri (recunoscându-şi tactica). Defăimarea şi ipocrizia. ’92, scorul testului.
Cinismul ca reversul sensibilităţii (chiar aceea denunţată de neandertalian).
Conformismul gloatei e visceral.

Cele şapte copile din ’26.

Eseurile au fost publicate în volum la 23 de ani de la moartea umoristului, şi la 83 de ani de la naşterea lui, iar criticul era cu 44 de ani mai tânăr decât umoristul.

Obscenitatea unei sacramentologii neelitiste, şi obtuzitatea sacramentologiei penitenţiale, pelagiene. A treia cale e pneumatologia rezonabilă, de bună credinţă (ideea argentinianului despre sfinţire e foarte engleză).

‘Termenii pur cinematografici’ sunt avansaţi şi de cinefilul de culoare. Meritele operei nu sunt cele ale mesajului ei.

Creştinii sunt ‘elevi’, nu maeştri. Ei nu au creditul cuvenit maeştrilor. Sf. Pavel prevenea împotriva inflaţiei de autorităţi.

Iisus distinge două situaţii generale, primitivismul şi reaua credinţă. Ingenuitatea brutei, tupeul, combativitatea, absenţa conştienţei morale, iresponsabilitatea. Acesta e adevărul cuvintelor lui Iisus de pe Calvar; se ruga pentru duşmanii săi nu pentru că ‘aşa trebuie’, ci pentru că acesta e adevărul.
Creştinismului (şi altor religii) le revine funcţia de a demasca mereu situaţia morală a omenirii, în gravitatea ei. Creştinismul nu banalizează această gravitate.

Teatrologia lui Comarnescu, retorica franceză, poemele epice medievale, impresionismul, două istoriografii ale artei, ‘Durată şi simultaneitate’.

Doyle ar fi putut cunoaşte zecile de scurt-metraje cu Norwood de la începutul anilor ’20.

Ceea ce e reciproc avantajos, şi ceea ce e unilateral avantajos.

Nu trebuie uitată injusteţea istoriei, a reputaţiei.

Imbecilii sunt laşi. Unde există curaj, există şi inteligenţă, chiar dacă subconştientă.

Însemnările Împăratului stoic reprezintă nu rezultatul exerciţiilor, ci modalitatea de a ajunge la acest rezultat. Nu sunt gândurile corecte, ci mijloacele de a ajunge la ele. Ideile pot fi exagerate, pentru că sunt numai mijloace de a ajunge la cele corecte. E o asceză a minţii, o antrenare a gândirii. Nu e învăţătura metafizică, ci numai remediul necesar pentru a ajunge să o gândeşti. În acest sens, seamănă cu omiletica, cu pedagogia omiletică. Pesimismul e didactic, retoric, destinat să corecteze surplusul de pesimism. Nu trebuie luat ca atare, ci ca mijloc retoric.

Deocamdată, două erori: vârsta lui Byrd (la începutul anilor ’40) & actriţa din ‘Omul subţire’ (disonanţa, confuzia stranie …).

Despre Avignon, sec. XIII, Missă, procesiune, ‘teiul de la poartă’.

No., Dj., Corman.

Cine va fi fost acel neoplatonician sirian care a recurs la pseudonim.

Statele confesionale, sud-americanii, grecii, franchismul. Aducerea Evangheliei Sf. Matei la nivelul maculaturii arabe. Ca preot sud-american, în primul caz (ultimul stat confesional catolic); ca preot creştin, în al doilea. Termenii Scripturii chiar nu sunt cei ai cuceririi, ci ai misiunii. Primarul londonez.

Nu evaluarea e rezultatul analizei, ci analiza e enunţarea, elucidarea simţirii, a evaluării directe.

Plumbul.
Chemarea aceea e o chemare către cruce şi moarte. Sublimitatea aceasta morală poate părea orientală, dar o înţeleseseră şi grecii.

Actoria americană a anilor ’30-’70; de fapt, şapte decenii de actorie americană.

Cinefila mi-a dat ideea unei secvenţe analitice, cu ‘Mărturisirile …’: cele trei analize, urmate de o mărturisire de iubire ….

Antologiile de basme nu sunt adresate comunităţilor rurale care le-au creat …. Nu e necesar să fii aborigen pentru a reflecta la semnificaţia cutărui mit.

Sb., până la 10 ½ seara, un film despre Tracy.
Jind, dum.: trei actriţe & trei filme poliţiste.
Dum., de la 6 seara, zece ţigări.
Dum., de la 9 ¾ seara, un film poliţist; după 56’, o ţigară.
Marţi, de la 9 ½ seara, un western modernizat şi burlesc.

Joi seara, 40 & 90 & 155 mii [cola & web & ].
Vin., & 270 & & 30 & 10 & 20 & 155 & 155 mii [ & ].
Sb., 155 mii şi două mil. [ţigări & vols.].
Dum., 155 & & 40 mii, şi [ţigări & & o felie de pizza de pui]. Dum. seara, 32 & 30 mii [îngheţate, jeleuri & pastile].
Marţi, 270 & 40 & 40 & 40 & 155 mii [bilete & & gustări & cafele & ţigări, dim.]; luni, 105 & & 70 & 155 mii [gustări, seara & & taxiul & bilet].
Marţi seara, 13,5 mii şi un bon [cafea, jeleuri, îngheţate, cola].
Mi., 20 & 270 & 105,7 & 40 & 165 & 20 & 155 mii, şi 2, & 0,35 & 6, mil. [bilet, seara & bilete & patru îngheţate, patru ştrudele cu brânză, trei snackuri & cafele & ţigări, brichetă, dim. & bilete & vols. & discul & chiria pentru trei l.].
Joi, 11 & 270 & 80 & 30 & 155 & 20 & 155 mii, şi trei bonuri [ pilaf cu pui, chiftele, pâine, icetea, etc. & bilete & îngheţate, gustări & cafele & ţigări, dim. & bilete].
[Din cele 17 mil. extrase vin., mi. seara mai aveam acasă 11 mil., şi la mine ≈ 1 ½ mil..]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu