miercuri, 28 ianuarie 2015
Identitate ortodoxã (‘Viaţa lumii’, trad. de Yannaras), rãspunsuri. ‘Bisericã, lume, misiune’: deschiderea nu e o tacticã. ‘Jurnalele’.
Hermeneuticã liturgicã: caracterul magic; douã opere (‘Din apã …’, situarea; ‘Euharistia’, Zizioulas şi esenţa eshatologicã, întregul). Refuzul hermeneuticii bizantine.
Teologie liturgicã (‘Introducerea …’, criticatã de greci; absolutismul şi schematismul, individualismul pietãţii monastice, Metallinós). Euharistia ca pârgã a credinţei şi caritãţii, pentru a nu fi magicã. Magie şi individualism.
Înnoire liturgicã; Fudulis, etc.. Arheologismul.
Opere pastorale şi catehetice (‘Postul Mare’, ‘Reflecţii despre spovadã’, trilogia ‘Sãrbãtorirea credinţei’).

Criticii ar vrea ca ei înşişi sã fie exceptaţi de criticã.
Neoconservatismul (paseismul, osificarea, anchilozarea) & ortodoxismul, ortodoxologia (cf. Trakatellis: instrumentalizarea, miopia, ignorarea esenţei) & fobia Occidentului (antiteza, retoricã romanţioasã) & anistoricitatea (idealizarea trecutului). Ortodoxia retoricã.
Autoritarismul.
‘Drumul istoric …’.
Utilitatea semitonului, sesizarea precisã, idealizarea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu