duminică, 26 aprilie 2015

Eugen Barbu ca promotor al literaturii lui Istrati.

Steinhardt manifesta un skepticism salubru şi salutar faţã de ‘verdictul istoriei’, ‘destinul postum’ al operei, cota la criticã, , etc.. Era neimpresionat de ; nu avea iluzia consensului concludent, şi multe eseuri ale lui au semnificaţia unor reabilitãri.

Ştirbu & Turgheniev. Ed..

Mi., plãcinte cu spanac, cârnaţi.

Tel., azi (ed.).

Ritm.

Ca RA & AP şi douã reabilitãri, romane istorice din anii ’50.

Obiecţii, severitatea.

Delãsarea.
Vremea, Goethe, aer, principiu, tinereţea,

Vin. seara, ciorbã de pui, pui cu smântânã, tãiţei cu lapte.
Eu: susanul, bomboane, budincã.

Scenariile ‘majoritãţii episoadelor’ ‘Pasului dincolo’.
Grapewin, Toomey, intriga a douã westernuri, Dennis Day, Persoff, R. Bailey, Jan Sterling, Ray Teal; spiritul în care sunt scrise aceste glose (şi simţite, gândite).
Gratitudinea şi simpatia inspiratã.

Acţiunea şi concludenţa; visarea e surogatul.

Vineri seara mai aveam 4,3 mil..
Azi, sb., 20 & 120 & 100 mii (ceapã & urdã & brânzã); vin., 138 & 4 & 160 & 20 & 168 & 20 & 138 mii, şi trei bonuri [budincã, cotlete, cârnaţi, cafele & bilete & susanul, bomboane, gustãri & cafele & ţigãri].
Joi, 80 & 55 & 50 & 140 mii [gustãri & cola & cafele & ţigãri].
Mi., 135 & 72,5 & 112,6 & 40 & 10 mii [ţigãri, la amiazã & cârnaţi & foietaje cu spanac & gustãri, dim. & cafea]. Marţi seara, 151 mii [ţigãri & pâine].

[≠, câş & seara & copila, amiazã & ricoşeu, adaosul & dim., inventarul, ≠.
Mi., plãcinte cu spanac, cârnaţi. Ploaia. Pastile.]

Joi seara & azi: cantonarea. A gândi în termenii ansamblului, comparând.

‘Cântecul rusesc’, genul, ‘operete ruseşti’. Cinema. Rolul lui EB, promovarea, ed..
Westernuri muzicale, cântece. Canadezii. ’37. Demodarea.

Cordialitatea şi simpatia resimţite, farmecul, deschiderea, dispoziţia afectuoasã, simţul.

‘Sc. I’ & GF & Peltz. Inspiraţia. Jind. Vrafuri. Aer. Cinema. Încântarea. Deschiderea.

Existã gândire, gândirea implicitã în naraţiune, în organizare, în structura epicã, chiar dacã nu şi un aport de cercetare. (Dar cei ca Iorga simplificau convenabil.)

36-45 de ani: nouã ani la fermierul sicilian (cu 22 de ani mai vârstnic, are 67 de ani).

Citind un articol despre ‘Tigrul …’ Penelopei Lively, sunt impresionat neplãcut de tonul mic burghez, mediocru, afectat al ‘gândirii’, formulate în poncife pretenţioase, ritoase şi sentenţioase: iluzia de intelectualitate, intelectualitatea derizorie. Dar altcineva percepe acolo abisuri vertiginoase, unde nu e decât îngãlare şi mediocritate. Toţi aceşti plebei culturali imunzi îşi au dreptul la vocea lor, la gândirea lor, la perspectiva lor, chiar dacã ele sunt anoste şi banale: însãşi banalitatea sentenţioasã, gravã, sârguincioasã. Asta e ceea ce li se adreseazã cu adevãrat admiratorilor autoarei. O scripturã la îndemâna minţilor mãlãieţe.

În ’29, ’30, Wayne şi Scott au apãrut amândoi în câteva filme (fãrã a figura pe generice).

Termenii, limbajul sunt semne, nu substitute ale experienţei; ele nu o pot suplini, şi nu precizeazã unghiul din care e rezumatã o experienţã. Semnele nu se pot substitui, pentru cunoaştere, experienţei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu